zaterdag 29 mei 2021

Als je partner later uit de kast komt .....

 

Wat gebeurt er met je, als je merkt of vermoedt, dat je eerder gedachte heteropartner uit de kast komt, of daarover dubt?

Een vraag, die niet eenvoudig te beantwoorden is, omdat de situaties in de diverse levens, waarin dit voorkomt, vaak best veel verschillen. Dat is me inmiddels wel duidelijk na mijn vele gesprekken en ontmoetingen met mede "Hetero van de Homo" 's, zelf onderzoek doen en lezen en kijken van boeken en films, voor zover aanwezig. Het is in ieder geval niet zo, dat het alleen maar in bepaalde groepen voor komt. Onder jeugd, ook nu, de wat ouderen tot ouderen; kerkelijk/niet kerkelijk en ga zo maar door: op dit moment komt het in de gehele Nederlandse samenleving regelmatig voor dat in een relatie een van de eerder gedachte heteropartners later uit de kast komt.

Dat is uitdagend voor degene die gaat erkennen hoe de eigenheid eigenlijk diep van binnen voelt. Degene, die later uit de kast komt.
Voor "Hetero van de Homo", waarvan de partner later uit de kast komt, start er vaak een eenzame, pittige ervaring, die niet door onze samenleving (h)erkend wordt. Hierdoor voelt de "Hetero van de Homo" zich vaak verloren en alleen, terwijl het alleen al in Nederland heel vaak voorkomt. Door hier meer openheid en bekendheid aan te geven ondersteunt dat de "Hetero van de Homo" in de verwerking en ontdekking van wat er gebeurt.
Tegelijk is het ook heel waardevol als kinderen van, ouders van, vrienden van én ook de later uit de kast komende partner van de "Hetero van de Homo" meer weten over wat de gevoelens van de "Hetero van de Homo" in deze ervaring kunnen zijn. Dat maakt de verwerking minder alleen, meer open en warmer deelbaar. En dat komt de levenstoekomst van de "Hetero van de Homo" ten goede.

Uit de vele ontmoetingen, gesprekken en startend onderzoek komen diverse momenten van herkenning en overeenkomsten en tegelijk ook veel verschillen naar boven.

De grote overeenkomst is vooral, dat bijna iedere "Hetero van de Homo" eerst denkt, dat  het meemaken dat de partner later uit de kast komt een unieke ervaring is. Dat niemand anders dat meemaakt. Deels voelt het ook zo, omdat, blijkt uit de vele verhalen en onderzoek, menigeen uit de directe omgeving niet het echte begrip en de echt nodige steun voelt, die vaak juist zo nodig is. Het ontbreken van die steun en het begrip komt weer, doordat er nog zo weinig in onze samenleving openheid over en (h)erkenning is van deze gevoelens van verwerking van de "Hetero van de Homo", als de partner later uit de kast komt.

In deze blog ga ik eerst eens in op wat ik maar de ontdekking en/of de erkenning zal noemen van het uit de kast komen/erover dubben van de eerder gedachte heteropartner. Daar zitten veel verschillen in:

  • Soms vermoed(de) je als "Hetero van de Homo" al iets en heb je er mogelijk in je relatie over geprobeerd te praten. Als de openheid in de relatie daarvoor aanwezig was/is.
  • Soms is het weleens in de relatie door de "Hetero van de Homo" ter sprake gebracht en is dat door de partner ontkend en weggewuifd.
  • Soms zijn er een paar korte momenten van openheid van wat er gevoeld wordt door de later uit de kast komende partner geweest, die daarna weer snel zijn ontkend.
  • Niet zelden ontdekt de "Hetero van de Homo" een aantal zaken, waardoor er duidelijkheid ontstaat van de later uit de kast komen-gevoelens van de partner.
  • Het komt ook voor dat de "Hetero van de Homo" compleet overdonderd wordt, wanneer de eerder gedachte heteropartner, soms na vele jaren huwelijk/samenzijn, aangeeft biseksuele en/of homoseksuele gevoelens te hebben. Daarbij heeft de later uit de kast komende partner soms al een nieuwe partner/praktische ervaring opgedaan, en wordt hierbij ook weleens direct verteld dat er behoefte is om vanaf nu aan deze gevoelens vanuit openheid te gaan ontdekken en beleven. 
  • Niet zelden wordt er tijdens zo'n proces, op verzoek van de later uit de kast komende partner, de kinderen en/of de familie van de later uit de kast komende partner, een duidelijk, of een soort van, geheimhoudingsplicht over de geaardheid en/of gevoelens van de partner aan de "Hetero van de Homo" opgelegd. De "Hetero van de Homo" worstelt hier dan vaak mee. Mede door de onbekendheid in de samenleving is die geheimhoudingsperiode vaak zwaar voor de "Hetero van de Homo".
  • Deze voorbeelden zijn zeker niet uitputtend....

Persoonlijk ben ik nog geen "Hetero van de Homo" tegengekomen die moeite heeft met de geaardheid op zich van de ander. Wel is er pijn over bedrog, geen onderlinge ervaren eerlijkheid en openheid, het niet in vertrouwen nemen en nog veel meer. Ook de seksuele kant, vaak is er achteraf het besef dat er niet als hetero de echte passie gevoeld is, speelt daarbij een rol.

Er zitten vele kanten aan de belevingen van het later uit de kast komen van je partner. Dat zijn er teveel voor deze blogpost. Bovendien betreffen dat niet alleen momenten rondom het feitelijke later uit de kast komen van de partner; ook op langere termijn blijken er soms gevolgen voor het verdere leven van de "Hetero van de Homo". Ik zal de komende tijd, zo nu en dan een wat ander element van het beleven van het later uit de kast komen van de partner belichten. Het zou trouwens fijn zijn, als daar eens meer diepgaand onderzoek naar wordt gedaan. 

Eerst zal ik zelf nu vanuit mijn ervaringen, ontmoetingen en mijn eerste onderzoeken met enige regelmaat hier meer over gaan schrijven. Aan dit blog gaan ook gastschrijvers meedoen. Zij gaan hun levenservaringen op dit gebied met ons delen.
In een nieuw te starten blog voor HeteroCoach gaat Hans Wetzels, Journalist en ingehuurd door HeteroCoach, binnenkort starten met het optekenen van een aantal levenservaringen van "Hetero van de Homo" 's. 

Uit mijn onderzoek en een behoorlijk aantal een-op-een reacties op de nu al te lezen en beleven informatie van HeteroCoach weet ik, dat deze informatie door diverse "Hetero van de Homo" 's als waardevol wordt ervaren.

Het zou mooi als op termijn de quote van een "zoon van" niet langer hoeft op te gaan:
"Als de homo uit de kast komt, verstopt de "Hetero van de Homo" zich er in".

Foto: Erwin Heyl

Wil je graag verder lezen en beleven? Dat kan in:

Wordt vervolgd ....