zaterdag 29 mei 2021

Als je partner later uit de kast komt .....

 

Wat gebeurt er met je, als je merkt of vermoedt, dat je eerder gedachte heteropartner uit de kast komt, of daarover dubt?

Een vraag, die niet eenvoudig te beantwoorden is, omdat de situaties in de diverse levens, waarin dit voorkomt, vaak best veel verschillen. Dat is me inmiddels wel duidelijk na mijn vele gesprekken en ontmoetingen met mede "Hetero van de Homo" 's, zelf onderzoek doen en lezen en kijken van boeken en films, voor zover aanwezig. Het is in ieder geval niet zo, dat het alleen maar in bepaalde groepen voor komt. Onder jeugd, ook nu, de wat ouderen tot ouderen; kerkelijk/niet kerkelijk en ga zo maar door: op dit moment komt het in de gehele Nederlandse samenleving regelmatig voor dat in een relatie een van de eerder gedachte heteropartners later uit de kast komt.

Dat is uitdagend voor degene die gaat erkennen hoe de eigenheid eigenlijk diep van binnen voelt. Degene, die later uit de kast komt.
Voor "Hetero van de Homo", waarvan de partner later uit de kast komt, start er vaak een eenzame, pittige ervaring, die niet door onze samenleving (h)erkend wordt. Hierdoor voelt de "Hetero van de Homo" zich vaak verloren en alleen, terwijl het alleen al in Nederland heel vaak voorkomt. Door hier meer openheid en bekendheid aan te geven ondersteunt dat de "Hetero van de Homo" in de verwerking en ontdekking van wat er gebeurt.
Tegelijk is het ook heel waardevol als kinderen van, ouders van, vrienden van én ook de later uit de kast komende partner van de "Hetero van de Homo" meer weten over wat de gevoelens van de "Hetero van de Homo" in deze ervaring kunnen zijn. Dat maakt de verwerking minder alleen, meer open en warmer deelbaar. En dat komt de levenstoekomst van de "Hetero van de Homo" ten goede.

Uit de vele ontmoetingen, gesprekken en startend onderzoek komen diverse momenten van herkenning en overeenkomsten en tegelijk ook veel verschillen naar boven.

De grote overeenkomst is vooral, dat bijna iedere "Hetero van de Homo" eerst denkt, dat  het meemaken dat de partner later uit de kast komt een unieke ervaring is. Dat niemand anders dat meemaakt. Deels voelt het ook zo, omdat, blijkt uit de vele verhalen en onderzoek, menigeen uit de directe omgeving niet het echte begrip en de echt nodige steun voelt, die vaak juist zo nodig is. Het ontbreken van die steun en het begrip komt weer, doordat er nog zo weinig in onze samenleving openheid over en (h)erkenning is van deze gevoelens van verwerking van de "Hetero van de Homo", als de partner later uit de kast komt.

In deze blog ga ik eerst eens in op wat ik maar de ontdekking en/of de erkenning zal noemen van het uit de kast komen/erover dubben van de eerder gedachte heteropartner. Daar zitten veel verschillen in:

 • Soms vermoed(de) je als "Hetero van de Homo" al iets en heb je er mogelijk in je relatie over geprobeerd te praten. Als de openheid in de relatie daarvoor aanwezig was/is.
 • Soms is het weleens in de relatie door de "Hetero van de Homo" ter sprake gebracht en is dat door de partner ontkend en weggewuifd.
 • Soms zijn er een paar korte momenten van openheid van wat er gevoeld wordt door de later uit de kast komende partner geweest, die daarna weer snel zijn ontkend.
 • Niet zelden ontdekt de "Hetero van de Homo" een aantal zaken, waardoor er duidelijkheid ontstaat van de later uit de kast komen-gevoelens van de partner.
 • Het komt ook voor dat de "Hetero van de Homo" compleet overdonderd wordt, wanneer de eerder gedachte heteropartner, soms na vele jaren huwelijk/samenzijn, aangeeft biseksuele en/of homoseksuele gevoelens te hebben. Daarbij heeft de later uit de kast komende partner soms al een nieuwe partner/praktische ervaring opgedaan, en wordt hierbij ook weleens direct verteld dat er behoefte is om vanaf nu aan deze gevoelens vanuit openheid te gaan ontdekken en beleven. 
 • Niet zelden wordt er tijdens zo'n proces, op verzoek van de later uit de kast komende partner, de kinderen en/of de familie van de later uit de kast komende partner, een duidelijk, of een soort van, geheimhoudingsplicht over de geaardheid en/of gevoelens van de partner aan de "Hetero van de Homo" opgelegd. De "Hetero van de Homo" worstelt hier dan vaak mee. Mede door de onbekendheid in de samenleving is die geheimhoudingsperiode vaak zwaar voor de "Hetero van de Homo".
 • Deze voorbeelden zijn zeker niet uitputtend....

Persoonlijk ben ik nog geen "Hetero van de Homo" tegengekomen die moeite heeft met de geaardheid op zich van de ander. Wel is er pijn over bedrog, geen onderlinge ervaren eerlijkheid en openheid, het niet in vertrouwen nemen en nog veel meer. Ook de seksuele kant, vaak is er achteraf het besef dat er niet als hetero de echte passie gevoeld is, speelt daarbij een rol.

Er zitten vele kanten aan de belevingen van het later uit de kast komen van je partner. Dat zijn er teveel voor deze blogpost. Bovendien betreffen dat niet alleen momenten rondom het feitelijke later uit de kast komen van de partner; ook op langere termijn blijken er soms gevolgen voor het verdere leven van de "Hetero van de Homo". Ik zal de komende tijd, zo nu en dan een wat ander element van het beleven van het later uit de kast komen van de partner belichten. Het zou trouwens fijn zijn, als daar eens meer diepgaand onderzoek naar wordt gedaan. 

Eerst zal ik zelf nu vanuit mijn ervaringen, ontmoetingen en mijn eerste onderzoeken met enige regelmaat hier meer over gaan schrijven. Aan dit blog gaan ook gastschrijvers meedoen. Zij gaan hun levenservaringen op dit gebied met ons delen.
In een nieuw te starten blog voor HeteroCoach gaat Hans Wetzels, Journalist en ingehuurd door HeteroCoach, binnenkort starten met het optekenen van een aantal levenservaringen van "Hetero van de Homo" 's. 

Uit mijn onderzoek en een behoorlijk aantal een-op-een reacties op de nu al te lezen en beleven informatie van HeteroCoach weet ik, dat deze informatie door diverse "Hetero van de Homo" 's als waardevol wordt ervaren.

Het zou mooi als op termijn de quote van een "zoon van" niet langer hoeft op te gaan:
"Als de homo uit de kast komt, verstopt de "Hetero van de Homo" zich er in".

Foto: Erwin Heyl

Wil je graag verder lezen en beleven? Dat kan in:

Wordt vervolgd ....


 

donderdag 18 februari 2021

Gevangen in "jouw" geheim

De afgelopen weken is het me in diverse gesprekken met ervaren of ontdekkende "hetero van de homo" 's weer eens opgevallen, hoe zwaar "wij" het ervaren om met het geheim van de ander te dealen hebben en geacht worden dit te bewaren. Of het nu gaat om het geheim dat onze partner weet dat hij/zij eigenlijk geen heteroseksuele gevoelens kent, of dat deze dat vermoedt en/of erover twijfelt. 

Het is niet mogen delen van "jouw" geheim betekent een enorme belasting voor de 'hetero van de homo". 

Uit gevoel voor de ander én uit het gevoel, dat je nergens hierover begrip of wijsheid verwacht, wordt daar dan maar vaak mee gedeald. In onze samenleving is er immers weinig tot niets bekend over wat dit geheim, dat óók de "hetero van de homo" raakt in de relatie én in zijn of haar seksualiteit, voor een gecompliceerde rouw en puzzels oplevert. Dat speelt niet alleen tijdens het puzzelproces van de later uit de kast komende partner, dat leeft soms jaren later nog opeens weer.

Ik zal het wat concreter maken. 

Om de ervaringen, gevoelens en verwerkingen van de "hetero van de homo" meer bekend te maken,zal er openheid gegeven moeten worden over wat er beleefd, gevoeld en ervaren wordt door de doelgroep zelf.

Er zijn zeker kansen voor interviews en meer, echter als een "hetero van de homo" gevraagd wordt voor een interview, wordt hier vaak niet aan meegewerkt. 

De reden? Vaak vindt de #partner die later uit de kast komt dat niet fijn. Deze invloed loopt niet zelden via de kinderen. Ook voor onze kinderen is het dikwijls een precair proces, dat zij zelden kunnen delen met anderen. Dat geldt niet zelden ook onze volwassen kinderen, die een en ander best kunnen invoelen. Wij zien ze vaak schaken tussen de ouders en zij houden het "geheim" regelmatig dan maar liever intern. 

Samen  met de partner een interview geven gaat nog wel eens. Daarin komen zelden tot nooit de diepere gevoelens van de "hetero van de homo" aan de orde.

Het geheim moeten houden werkt ook dichterbij door. Hoe dikwijls is er geen druk op de "hetero van de homo" om:

 • Niet te vertellen aan de kinderen 
 • Niet te vertellen aan jouw of zijn/haar familie. 
 • Niet te vertellen aan jouw, of zijn/haar vriendinnen/vrienden, 
 • Niet te vertellen op de sport
 • Niet te vertellen op je werk
 • En ga zo maar door ....

Tegelijk is wel vertellen goed voor de verwerking, àls het begrepen wordt. Doordat wat de "hetero van de homo" te verwerken heeft niet bekend is, zelfs in de boeken van mijn huidige mijn module over "Seksuele vorming" wordt hier met geen woord over gerept. Er is echt onderzoek en bekendheid nodig.

Ondanks de geheimen zie je toch moedige mensen naar buiten komen, zoals Marie-Louise Klomp met haar boek Homoseksualiteit is geen keuze en Tiny in de uitzendingen van Ouders uit de kast en ook Erik Reissenweber met Help! Mijn vrouw komt uit de kast.

Zelf weet ik ook hoeveel drempels ik in de jaren ín de relatie én de 18 jaar daarna heb genomen. Het is ook niet verwonderlijk, dat mijn eerste blogpost voor HeteroCoach Ook als blogger als "Hetero van de Homo" uit de kast  inmiddels ruim 2.500 keer gelezen is.

Wat ik wel merk en van de andere moedige "hetero van de homo" 's geleerd heb, dat het respectvol delen van je verhaal met alle emoties, die er ook bij horen, enorm goed voor jezelf is én voor de anderen die denken dat ze de enige "hetero van de homo" zijn.

Uiteindelijk dealen we vaak in een diepe eenzaamheid met een intens verdriet over deze relatie, die ons opzadelt en/of opzadelde met het diepe gevoel van:  "Helaas niet voor mij"

Foto Helma Ketelaar


vrijdag 5 februari 2021

De "hetero van de homo" wordt stap voor stap zichtbaar

Zo'n zes jaar geleden werkte ik aan mijn opdracht voor de Masterclass Marketing Research, een van de zeven Masterclasses waar mijn Master in Marketingmanagement uit bestond.
De eerste Masterclass had ik voor een andere organisatie uitgewerkt. Dat was achteraf toch wel lastig. Ik werkte er niet, kende het wel, had zeker medewerking, maar toch ...

Eerlijk gezegd vond ik het best moedig van mezelf om te gaan ontdekken of ik op dit niveau ook onderzoek voor mijn eigen bedrijf kon doen. Het deel ervan dat ik wilde onderzoeken, had ik wel direct voor ogen: mijn coach activiteiten.

Op dat moment was het een paar jaar terug dat ik een drietal coachopleidingen gevolgd had. Naar mijn idee is het dan verstandig om daarna eerst de opgedane indrukken, kennis en ervaring wat te laten landen om vanaf daar mijn weg te vinden naar mijn coachactiviteiten.

Als marketeer snapte ik goed, dat het kiezen van een niche, een klantsegment, daarbij van waarde is. Daarin spelen doorleefde levenservaring, kennis van en gevoel voor een rol. 

Ik had ook wel een niche wist ik. Maar ik wist niet eens de naam van mijn doelgroep, die was er gewoon niet. Mijn doelgroep is weliswaar heel groot, maar er is geen echt "thuis" voor mijn doelgroep. Er is geen subsidie, dus doet ook het Sociaal Cultureel Planbureau naar mijn doelgroep geen onderzoek. In een tijdschrift voor Seksualiteit uit 1986 blijkt uit, zoals ze daar schrijven, oude cijfers, dat het om 200.000 tot 400.000 mensen in Nederland gaat. Het zou me niets verbazen, als het er meer zijn.

Tijdens mijn onderzoek had ik toch een naam nodig. Mijn doelgroep, die meemaakt, dat de partner later uit de kast komt of daarover dubt, stoeit met problemen, die andere hetero's niet kennen.

Na veel denken, het hield ook mijn studie op, heb ik de term "hetero van de homo" gelanceerd. Al heel dikwijls heb ik er met lotgenoten over gesproken .... is er geen andere term. Nu zit nog "die homo" een soort van aan ons vast. Ik voel dat ook zo. En tegelijk is dat "een soort van aan ons vastzitten" nu juist ons ding waar we mee dealen, dealden en .....

Uit mijn verdere onderzoeken is me ook steeds duidelijker geworden hoe diep dat dealen en verwerken van het meemaken, van het later uit de kast komen van je partner, zit. Want hoe vaak levert en leverde dit de "hetero van de homo" niet: intens en vaak eenzaam verdriet, angst en paniek, lichamelijke klachten, geestelijke problemen, schuldig voelen, wantrouwen, teleurstelling, eenzaamheid, boosheid en een gevoel van door je geliefde bedrogen te zijn.

Door de onbekendheid in onze maatschappij van deze rouwfases van de "hetero van de homo" voelt menig "hetero van de homo" een grote gêne om met deze gevoelens naar buiten te komen. De angst om wéér niet begrepen te worden, is vaak groot.

Begrip begint met bekendheid. Bekendheid begint met een naam. Van de week zag ik via Google dat de "hetero van de homo" als naam voor "ons" sinds ik de naam in 2016 introduceerde inmiddels door meerdere mensen gebruikt wordt. Dat is fijn. Dat is het begin van "ons" gezicht en in mijn beleving daarmee het begin van erkenning en herkenning van wat een "hetero van de homo" vaak doorleeft en doorleefde. Vanuit mijn activiteiten voor HeteroCoach weet ik hoe belangrijk het is voor de "hetero van de homo" om te weten, dat je niet de enige bent en dat die anderen er ook dikwijls, soms jaren later, nog behoorlijk last van hebben.

De quote waar ik hier mee afsluit, is van een zoon uit een relatie
waar het later uit de kast komen speelde:

"Als de homo uit de kast komt, verstopt de "hetero van de homo" zich er in."

Ik had het niet treffende kunnen verwoorden.

Foto Erwin Heyl