donderdag 27 oktober 2022

Hetero van de Homo levensverhalen

 Als je eerder gedachte heteropartner uit de kast komt, of daarover dubt, belandt de Hetero van de Homo in een nog voor velen onbekende rollercoaster. Het delen van deze levensverhalen blijkt waardevol voor de (h)erkenning. Dat wordt mede door de gevoeligheden, die hier vaak bij horen, nog niet veel gedaan.

Zelf heb ik in 2015 voor het eerst openbaar, met mijn eigen voornaam, meegewerkt aan een interview in het Jubileum Magazine van Orpheus.
Ik zal die middag niet snel vergeten ... het bericht daarna ook niet. Door het gesprek kreeg het een ruimere plaats in het magazine.

Foto Helma Ketelaar Interview Jubileum Magazine Orpheus

In dat interview, dat ik nog net in de geweldige tuin van mijn vorige huis gaf, voel ik me in al mijn emoties en kwetsbare belevingen herkend en gewaardeerd beschreven.
Dat bleek ook zo over te komen. Uit de diverse, vaak persoonlijke, berichten die ik daarna ontving.

Het was niet alleen voor de lezers van waarde. Ik merkte dat dit ook een enorme waarde had en heeft voor mezelf. Door mijn verhaal, natuurlijk zo open als ik toen wilde en kon zijn, écht te delen voelde ik me lichter. De waardevolle manier, waarop Hans Willink mijn belevenissen, mijn gevoelens en mijn gedachten heeft verwoord, heeft daar beslist aan bijgedragen.

Vanuit HeteroCoach geef ik vorm aan mijn drive om bij te dragen aan begrip voor de positie van de Hetero van de Homo. In een vorm van de steun in de puzzels en de rollercoasters waar de Hetero van de Homo vaak voor staat, als de partner uit de kast komt en/of hierover twijfelt.
Vanuit deze groep én vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat er weinig échte doorleefde verhalen hierover zijn geschreven.

Natuurlijk zijn de processen die de Hetero van de Homo's doorlopen divers. Wanneer, in welke levensfase, is je relatie waarin je dit beleefde  gestart? Op welk moment in deze relatie voelde je of kreeg je door wat er speelde? En ga zo maar door.
Tijdens mijn masteronderzoek voor HeteroCoach heb ik ook echt zien, hoe divers en tegelijk ook weer herkenbaar de diverse belevenissen zijn.

Daarom bouw ik op mijn site heterovandehomo.nl aan een verzameling van levensverhalen van de Hetero van de Homo. Hiervoor heb ik de hulp ingeroepen van de journalist Hans Wetzels.

Dat bouwen gaat stap voor stap. Het is een gevoelig proces, zoals me persoonlijk ook bekend is. Zelfs als in het interview gewerkt wordt met gefingeerde namen, trekt nog regelmatig een betrokkene zich terug. Dat is goed, want een ieder dient op de voor hem of haar passende zorgvuldige manier met de eigen emoties en gevoeligheden, én die van mensen in hun nabijheid, om te gaan. Daardoor gaat het zorgvuldig verzamelen van deze levensverhalen in een rustig tempo.

Na het interview met "Mieke" wordt nu door Hans en een Hetero van de Homo gewerkt aan het volgende Hetero van de Homo levensverhaal. Waardevol, dat dit gebeurt. Ik weet van vele volgers, hoe dit gewaardeerd wordt. Het geeft henzelf én hun omgeving de kans om vanuit deze belevingen meer inzicht en begrip te krijgen voor wat er zelf is beleefd/wordt beleefd.

Zodra het interview geplaatst kan worden, meld ik het in deze blog en op de site.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten